Skulle något vara felaktigt i ovanstående, kontakta oss snarast på cupadmin@trollhattanht.se.

KOSTNADER OCH BETALNING

Deltagaravgiften är 1495 SEK per person. Priset gäller för spelare och ledare.

Anmälningsavgift: 10 dagar efter anmälan ska 4000 SEK betalas. När vi mottagit betalning av anmälningsavgiften får ni en bekräftelse via e-post på att vi mottagit pengarna och er plats är definitiv. Då publiceras också ert lag på www.trollhattanht.se under ”Anmälda lag” på aktuell cup.

OBS! Anmälningsavgiften dras ej av från deltagaravgiften.

Delbetalning: En dellikvid på ytterligare 7500 SEK skall vara oss tillhanda senast 31 december 2019 för att vi under januari ska kunna boka hotellen som ställer krav på oss när det gäller bokningstider och betalning.

Slutbetalning: Hela deltagaravgiften för laget ska vara gjord senast 14 dagar innan cupen börjar.

Under cupen görs en slutlig avstämning och ev korrigeringar kan då göras direkt med cupens ekonomiansvarige.

Avbokning: Vid avbokning före 31 december 2019 återbetalas anmälningsavgiften samt eventuellt inbetalda deltagaravgifter. Vid avbokning efter 1 januari 2019 återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning senare än sex veckor före cupstart återbetalas ej dellikviden om 7500 SEK för deltagaravgifterna.

Avbokning av boende måste ske senast kl 15.00 dagen före ankomst. Vid senare avbokning måste avgiften betalas.

Betalning görs till bg 547-9514 (eller swisha till 1236140503)
Iban-nummer SE2650000000051771022159
Bic ESSESESS

OBS! Ange ert ordernummer vid all betalning och kontakt med oss tack!
För frågor som rör ekonomi, maila ekonomi@trollhattanht.se

Varmt välkomna till Trollhättan Hockey Trophy!

For this information in english, please contact cupadmin@trollhattanht.se