Anmälan

Fyll i formuläret och sänd in. Samtidigt som vi får din anmälan får du också alla uppgifter som registrerats i ett mail till den e-postadress som uppgetts. I det mailet står också ert tilldelade ordernummer som framöver anges vid all kommunikation och betalning. Tänk på att det kan ta några minuter innan du får uppgifterna till din registrerade mailadress. I samband med anmälan ges godkännande till arrangören att använda ert lagnamn för publicering.
Utländska lag: Glöm ej söka cupsanktion i i god tid.
In english: Please fill out and submitt the form below. You will receive an email as a confirmation with your details. If something needs to be corrected or if you have further questions contact cupadmin@trollhattanht.se
Foreign team: Don´t forget to apply for sanction in your country federation

Skulle något behöva korrigeras i efterhand så maila cupadmin@trollhattanht.se

Inga fler anmälningar tas emot.